Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

Az Evolution Consulting Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló – érvényes jogszabályok (Magyarországon az 1992. évi LXIII. törvény) rendelkezései szerint kezeli.

A www.imaster.hu oldalának böngészésével, illetve amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja az Evolution Consulting Kft-hoz, automatikusan hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt cégünk az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje.

Adatközlés, adatkezelés, a kezelt adatok köre

A weboldal látogatásakor szerverünk személyes adatnak nem minősülő információkat regisztrál.

A regisztrált információk a következők lehetnek:

  • IP-cím,
  • Honlapunk látogatásának időpontja,
  • Számítógépe operációs rendszerének típusa.

A fenti, személyes adatnak nem minősülő információk elemzése statisztikai célból szükséges vállalatunk számára, továbbá annak érdekében, hogy a fogyasztói igényekhez igazodva, weboldalunkat folyamatosan fejleszteni, látogatóink biztonságát és védelmét pedig növelni tudjuk.

Weboldalunk által kínált bizonyos szolgáltatások (pl.: termékbemutató kérése, információ kérése, hírlevélre történő feliratkozás) igénybevétele személyes adatainak önkéntes megadásával jár.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII tv. előírásainak megfelelően történik.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges törvényben előírt kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az adatkezelés célja

Az Ön által megadott adatokat és információkat az Evolution Consulting Kft. különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • Tájékoztatás nyújtása legújabb rendezvényeinkről, termékeinkről, szolgáltatásainkról
  • Tájékoztatás nyújtása akcióinkról
  • Hírlevelek küldése
  • A vevői megrendelések kezelése
  • A vevői reklamációk kezelése
  • Piackutatás, vásárlói szokások elemzése
  • Statisztikák összeállítása

A regisztráció során, illetve a más úton (pl. termékbemutató kérése, információ kérése, hírlevélre történő feliratkozás) megadott adatokat cégünk kizárólag a fent megadott célból, és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kezeli. A megadott adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeljük. Az adatkezelés céljának megszűnésével, valamint az érintett kérésére az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

Az Evolution Consulting Kft. a személyes adatokat kizárólag a megjelölt célokból használja fel.

Az adattárolás időtartama

Az Evolution Consulting Kft. számára megadott adatokat cookie esetén 2 év, regisztrációs adatok esetén az érintett törlési jelzéséig, illetve passzív regisztrált esetén az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 1 évig őrizzük meg.

Az adatokat elektronikusan tároljuk.

Az adatok kezelője az Evolution Consulting Kft. (székhely: 3531 Miskolc, Báthory I. u 12.)

Adatok törlése, helyesbítése

Felhasználóink személyes adataik kezeléséről tájékoztatást kérhetnek. Az Evolution Consulting Kft. felhasználói kérésre tájékoztatást ad az általa kezelt felhasználóval kapcsolatos adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhely: 3530 Miskolc, Báthory I. u 12.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (székhely: 3530 Miskolc, Báthory I. u 12.)  illetve az info@evolution-consulting.hu e-mail címen kérhető. Felhasználóink kezdeményezhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is a fenti elérhetőségek valamelyikén.

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 8 napon belül kerül sor.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Honlap: http://www.naih.hu

Tájékoztatjuk, hogy az Evolution Consulting Kft. (székhely: 3530 Miskolc, Báthory I. u 12.) weboldalának (www.imaster.hu) látogatása során fenti tájékoztatást tudomásul veszi, az adatkezeléshez hozzájárul.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-57145/2012